Selecteer een pagina

Geef jij als voorlichter of trainer bij Veilig Thuis scholing over…

 • Aanpak huiselijk geweld
 • Aanpak (ex)partnergeweld
 • Aanpak kindermishandeling
 • Aanpak ouderenmishandeling
 • Aanpak eergerelateerd geweld
 • Aanpak meisjesbesnijdenis
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

En wil je scholing (door)ontwikkelen? Wil jij dit op een deskundige en interactieve wijze doen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

TrainersVeiligThuis.nl is een onderdeel van TrainersHuiselijkGeweld.nl en ondersteunt trainers, voorlichters en docenten. 

TrainersHuiselijkGeweld.nl verzorgt voor nieuwe en ervaren trainers, voorlichters en docenten opleidingen en het pakket om scholing te verzorgen.

Verzorg jij deskundigheidsbevordering voor professionals binnen…

 • Gezondheidszorg
 • Jeugdhulp
 • Kinderopvang
 • Onderwijs
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Veiligheid en justitie
 • Veilig Thuis
 • en overige doelgroepen

TrainersHuiselijkGeweld.nl is de organisatie die trainers en docenten opleidt om kwalitatief goede trainingen en lessenseries te verzorgen.

Wij ondersteunen trainers en docenten middels een vierdaagse opleiding, trainerspakket met beeldmateriaal en de mogelijkheid tot blended learning, een digitale bibliotheek, trainersdagen en een helpdesk.

Trainers Huiselijk Geweld

Lees meer over de trainers- en lespakketten Aanpak Huiselijk geweld.

Opleiding

Lees meer over de gecertifeerde opleiding tot trainer Aanpak Huiselijk geweld.

Trainers en docenten

Lees meer over welke trainers en docenten bij ons zijn aangesloten.